A. Schizofrenia
00.00
  • A. Schizofrenia
  • ┗ Tabel 14.4 Medicaţia antipsihotică
  • B. Alte tulburări psihotice