● Administrarea tratamenului antimicrobian
00.00
  • ● Administrarea tratamenului antimicrobian
  • ● Aspecte de avut în vedere înaintea începerii antibioterapiei empirice
  • ● Antibioterapia după 72 ore
  • ● Antibioterapia parenterală în ambulatoriu
  • ● Evaluarea riscului alergic
  • ● Chemoprofilaxia antibiotică
  • ┗ Cadran 8.7 - Chemoprofilaxia antibiotică